ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » กองทัพอากาศสหรัฐฯ ซื้อ PS3 มาสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ซื้อ PS3 มาสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์

โพสต์เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 03:11 น.

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังสั่งซื้อ PlayStation 3 จำนวน 2,200 เครื่องมาต่อเสริมกับเครื่อง PlayStation 3 เดิมที่มีอยู่ 336 เครื่องเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิจัย โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวล Cell Broadband Engine ใน PlayStation 3 ในงานด้านการทหาร ทั้งการประมวลผลภาพถ่ายเรดาร์หลายภาพ เข้าเป็นภาพถ่ายเชิงซ้อนที่มีความละเอียดสูงขึ้น (synthetic aperture radar image formation) การประมวลผลวีดีโอความละเอียดสูง และงานด้าน neuromorphic computing หรือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลคล้ายสมองมนุษย์ โดยการสร้างอัลกอริทึมและไมโครโปรเซสเซอร์ ที่จำลองคุณลักษณะของวงจรสมอง (brain circuits) ขึ้นมา