ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » นักวิเคราะห์บอก ไมโครซอฟท์ แพ้แล้ว

นักวิเคราะห์บอก ไมโครซอฟท์ แพ้แล้ว

โพสต์เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 23:53 น.

คุณ Mark Anderson ซีอีโอของ Strategic News Service ที่ให้คำทำนายในด้านการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมสื่อสาร ได้กล่าวคำทำนายในงาน Annual SNS Predictions Dinner เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของปีหน้าไว้ 10 ข้อดังนี้

  • เป็นปีแห่งสงครามด้านแพลตฟอร์ม คือ เน็ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และมาตรฐานการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โดยการประมวลผลบนกลุ่มเมฆจะเข้าไปรองรับการใช้งานของผู้ใช้ตามบ้าน (consumer) ส่วนเหล่าองค์กรทั้งหลายก็พยายามที่จะสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นของตนเอง และเน็ตบุ๊กจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมาก
  • เป็นปีแห่งสงครามด้านระบบปฏิบัติการ คือ วินโดวส์ 7 แมคโอเอส ลีนุกซ์ ซิมเบียน แอนดรอยด์ Chrome OS และโนเกีย Maemo 5 ในด้านยอดขายแล้วผู้ชนะคือ วินโดวส์ 7 แมคโอเอส และแอนดรอยด์ แต่ด้วยความล้มเหลวของจินตนาการสร้างสรรค์ (imagination) และความเป็นแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของวินโดวส์ 7 จะทำให้เปิดโอกาสให้คู่แข่งรายอื่นมาแทนที่ไมโครซอฟท์ได้โดยแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ
  • คอนเทนต์ทั้งหมดจะลงสู่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้เกิดข้อ 4
  • แอพพลิเคชันและคอนเทนต์บนโทรศัพท์มือถือช่วยขับเคลื่อนการการชำระค่าสินค้าและบริการขนาดย่อม (micro payment) ซึ่งแยกออกมาจากรูปแบบการชำระค่าสินค้าหรือบริการแบบเดิมๆ
  • การแข่งขันระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (The Phone vs. the PC) ทั้งด้านผู้ใช้ในองค์กรและผู้ใช้ตามบ้าน
  • การประมวลผลบนกลุ่มเมฆจะถูกจำกัดการเจริญเติบโต เนื่องด้วยปัญหาด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดย CIO จะเห็นการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเป็นการเปิดทางในการจารกรรมข้อมูล
  • เกิดความแตกต่างในระหว่างตลาดผู้ใช้ตามบ้านและตลาดองค์กร โดยแอปเปิล กูเกิล และผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในเอเซียจะยึดตลาดผู้ใช้ตามบ้านไป ส่วนตลาดองค์กรนั้นจะตกเป็นของเดลล์ ไอบีเอ็ม ซิสโก้ และไมโครซอฟท์ ส่วนเอชพีนั้นจะได้ทั้งสองตลาด
  • ไมโครซอฟท์จะสูญเสียความเป็นผู้นำในตลาดผู้ใช้ตามบ้าน ยกเว้นด้านเกม โดยเขาได้บอกว่า "ไมโครซอฟท์แพ้แล้วในตลาดผู้ใช้ตามบ้าน" (it is game over for Microsoft in consumer)
  • ตลาดสื่อมีเดียที่ยังเหลือรอดอยู่จะหันไปใช้รูปแบบการลงทะเบียน (subscription model) (ดูข้อ 4)
  • การเชื่อมต่อของข้อมูลจากระยะไกลไปยังผู้คนและสรรพสิ่งตามเวลาจริง (real time) จะนำไปสู่อุปกรณ์และแอพพลิเคชันใหม่ๆ อาทิ ใช้โทรศัพท์นำเที่ยว การเปรียบเทียบตามเวลาจริงและการช้อปปิ้งตามใบสั่ง (recipe-driven) เป็นต้น ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน แต่สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นแนวโน้มใหม่ในตลาดแอพพลิเคชันในปีหน้า