ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » ใช้ PageRank ค้นหาสปีชีส์ที่อาจสูญพันธุ์

ใช้ PageRank ค้นหาสปีชีส์ที่อาจสูญพันธุ์

โพสต์เมื่อ วันที่ 08 กันยายน 2552 เวลา 02:16 น.

Google

ไอเดียของ PageRank ที่กูเกิลสร้างเพื่อจัดอันดับความสำคัญของเว็บไซต์ ที่ว่าเว็บไซต์หนึ่งๆ จะสำคัญก็ต่อเมื่อมีเว็บไซต์อื่นที่สำคัญลิงค์ไปสู่เว็บไซต์นั้น นั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์หาสิ่งมีชีวิตที่อาจสูญพันธุ์ได้ ง่ายแล้วครับ

Stefano Allesina และ Mercedes Pascual จาก National Center for Ecological Analysis and Synthesis จากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอวิธีการนำ PageRank ที่ใช้อยู่ของกูเกิลนี้มาปรับใช้ โดยให้สปีชีส์แต่ละสปีชีส์แทนหน้าเว็บเพจ และการกินต่อกันเป็นทอดๆ นี้เป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงกันแทน (เช่นหญ้าสำคัญเพราะมีแพะกิน แพะสำคัญเพราะมีสิงโตกิน ฯลฯ) และเพื่อแก้ไขปัญหาของการที่สิงโตไม่ถูกอะไรกิน นักวิทยาศาสตร์ก็ได้จำลอง “root node” ตามวิธีคิดที่ว่าทุกๆ สิ่งมีชีวิตจะมีส่งความสำคัญต่อระบบนิเวศด้วยการขับถ่ายและการเน่าสลาย

หลังจากการจำลองแล้ว กระบวนการนี้สามารถที่จะทำนายสปีชีส์ที่อาจสูญพันธุ์ได้ดีกว่าวิธีการก่อนๆ ได้เป็นอย่างดี และผู้วิจัยหวังว่าวิธีการจำลองใหม่นี้จะช่วยนักชีววิทยาในการมองระบบนิเวศ ในมุมมองที่กว้างขึ้นได้ครับ