Tag: AdMob

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AdMob

Google ซื้อ AdMob และ Gizmo5

Google ซื้อ AdMob และ Gizmo5

ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกูเกิลประกาศข่าวการเข้าซื้อรายใหญ่ๆ รวดเดียวสองบริษัทคือ AdMob บริษัทให้บริการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ด้วยมูลค่าถึง 750 ล้านดอลลาร์

Category: Internet