Tag: Atom

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Atom

อินเทลอะตอมรุ่นใหม่ รองรับหน่วยความจำหลักได้ 2GB

อินเทลอะตอมรุ่นใหม่ รองรับหน่วยความจำหลักได้ 2GB

มีข่าวลือว่าหน่วยประมวลผลกลางอินเทลอะตอมรุ่นใหม่ โค้ดเนม Pine Trail จะสนับสนุนหน่วยความจำหลักถึง 2GB นอกจากนั้นราคาอาจลดลงไปอยู่ที่ไม่เกิน 350 ดอลลาร์สหรัฐ

Category: Computers