หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Bill Gates

บิล เกตส์ ชม สตีฟ จ็อบส์ ที่สามารถกู้แอปเปิลกลับมา

บิล เกตส์ ชม สตีฟ จ็อบส์ ที่สามารถกู้แอปเปิลกลับมา

หากให้เทียบกับบรรดาผู้นำในอุตสาหกรรม IT ที่เกตส์เคยทำงานด้วยทั้งหมดแล้ว จ็อบส์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมมากที่สุด

Category: Computers