หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing

Panda Cloud Antivirus ออกตัวจริงแล้ว

Panda Cloud Antivirus ออกตัวจริงแล้ว

หลังจากที่ออกรุ่นเบต้าอยู่ได้ร่วมปี วันนี้ Panda Cloud Antivirus ก็ได้หลุดจากสถานะเบต้ามาเป็นรุ่นจริงแล้วครับ

Category: Computers