Tag: Core i3

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Core i3

อินเทลประกาศ Core i3 ใช้แกน Clarkdale ออกปี 2010

อินเทลประกาศ Core i3 ใช้แกน Clarkdale ออกปี 2010

เว็บไซต์ Impress PC Watch ของญี่ปุ่นได้เปิดเผย roadmap ของอินเทลในช่วงต้นปี 2010 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ Core i5 และ Core i7 รุ่นใหม่ที่กินไฟน้อยลง และ Core i3 ซีพียูรุ่นล่างก็ได้เวลาเผยโฉม

Category: Computers