Tag: Core i9

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Core i9

Core i9 อาจโผล่บน Mac Pro เป็นเจ้าแรกต้นปีหน้า

Core i9 อาจโผล่บน Mac Pro เป็นเจ้าแรกต้นปีหน้า

จากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผลทดสอบของซีพียูอินเทลรหัส Gulftown ที่น่าจะมีชื่อทางการตลาดว่า Core i9 ถูกเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ Hardmac ได้รายงานว่า Core i9 จะปรากฏบน Mac Pro ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2010

Category: Computers