หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Crapware

Crapware ที่แถมมากับเครื่องโน้ตบุ๊ก

Crapware ที่แถมมากับเครื่องโน้ตบุ๊ก

นิตยสาร PC Pro ของอังกฤษได้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตแถมมากับโน้ตบุ๊กตั้งแต่โรงงาน ผลปรากฎว่าโน้ตบุ๊กทุกยี่ห้อ มาพร้อมกับ crapware ทั้งสิ้น

Category: Computers